Bromová bývá často spojována s fotografií, nicméně její práce toto médium překračují a zasahují i do kresby či videoartu. Ale v jejím případě není důležité, jakou formu pro svá sdělení zvolí. Zásadní je idea, kterou chce prezentovat.

Nosným tématem výstavy je postavení bytosti ve veškerenstvu okolního světa. Není však důležité, jestli jde o zvíře nebo o člověka. Často je ale toto zasazení dosti brutální a plné krve. Ovšem symbol krve, stejně jako symbol ohně nebo země, funguje u Bromové jako fundamentální podstata pro existenci života na zemi. Ten šamanský rozměr evokující návrat k prazákladu, k přírodě i esenci všeho, je patrný z každé práce.

Veronika Bromová chápe fotografii pouze jako východisko pro další výtvrné formy.

Veronika Bromová chápe fotografii pouze jako východisko pro další výtvarné formy.

FOTO: Právo - Jan Šída

Právě z chaosu vzniká něco dalšího a smysluplného. Ale zároveň se vše může také proměnit a propadnout zpět do prapůvodního chaotického rozměru. Pomíjivost dané formy si nejlépe uvědomíme před velkoformátovými fotografickými trojportréty.

Někde se tváře liší jen pouhými detaily (zabarvení očí u kočky), jinde je transformace mnohem nápadnější a výraznější (záměna mužských a ženských pohlavních znaků). K tomu, aby si pozorovatel udělal ještě lepší vizuální představu, používá Bromová i tváře známých osobností – herce Karla Dobrého či punkového zpěváka Štěpána Málka.

Obrazy, které Bromová vytvořila čínským inkoustem a akrylem, připomínají Rorschachovy psychologické testy. Stejně jako se u nich ptá psycholog klienta, co mu který tvar připomíná, stejnou otázku nám pomyslně klade i umělkyně. Takže můžeme vidět motýly, démony, prehistorické tvory i totemová zvířata prastarých civilizací.

Veronika Bromová na vernisáži uvedla, že její díla patří do prostoru, ve kterém člověk stráví nějaký čas. A že by byla ráda, kdyby pohled na ně udělal dobře jemu i jeho přátelům. Když vycházíte z galerie, máte podobný dojem.

Veronika Šrek Bromová: Příběh Chaosu
Galerie Václava Špály, Praha, do 26. října

Celkové hodnocení 80%