Expozice představuje vzácné historické listiny, především českofrancouzskou mírovou smlouvu, která pochází z patnáctého století. Časté válečné konflikty totiž inspirovaly krále k vytvoření projektu Všeobecné organizace (Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu) křesťanských panovníků, v níž by se všichni snažili o vzájemnou spolupráci na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem.

Jeho návrh však nebyl nikdy přijat, ale výsledkem jednání byla výše zmíněná mírová smlouva, kterou uzavřel český král s francouzským panovníkem Ludvíkem XI.