Pražská galerie Art-rezidence Zahradník využila zmíněné popularity a zorganizovala výstavu, na které uvidíte selfie v poněkud estetičtější rovině. Devět fotografů z Ruska, Moldávie, Slovenska i Čech prezentuje sebe samé právě formou selfie. Ovšem správněji by se mělo říkat autoportrét, protože forma vizuální sebeprezentace existuje už od nepaměti.

Zásadní rozdíl mezi amatérskými selfie a na výstavě vystavovanými autoportréty tkví především v motivaci tvůrců. U vystavených děl se nejedná o snahu zaujmout za každou cenu, jejich kompozice je smysluplně vystavěná a také technická úroveň je na určité výši. Červené oči, přeostřené momentky z kompaktů či nahodile uřezané končetiny na nich neuvidíte.

Snaha člověk o zobrazení sebe sama je stará jako lidstvo samo.

Snaha člověka o zobrazení sebe sama je stará jako lidstvo samo.

FOTO: archiv fotografky

Většina tvůrců zpracovává svou nahotu konceptuálním způsobem. Nejde jim o co nejlascivnější polohu vlastního těla, ale spíše o pohled zvenčí na sebe sama. Podstatou moderní fotografie je totiž časté využívání tvůrce jako hlavního motivu i modelu.

Olesja Agafonova z Moldávie právě takto experimentuje se svým nahým tělem v prostoru. Zasazuje ho do různých kontextů a intenzivně tlačí pozorovatele k tomu, aby si vytvořil svou teorii sám za sebe. A také, aby si položil otázku, co to je vlastně stud a jestli je racionální spojovat jej s nahotou vlastního těla či s nahotou jako takovou.

Viki Kollerová si s nahotou těla hraje spíše skrytě. Ukazuje jeho určité fragmenty, zasazuje ho do přírody, vplétá do stromů a skrývá v trávě. Kateřina Bukolská prostřednictvím kyanotypie (metody, u které se využívá fotociltivosti železných solí) posouvá fotografii k výtvarnému umění a reprodukuje křivky aktů na modrém skle. Díky tomu dociluje takřka fantaskních obrazců a některé její práce vypadají jako fragmenty antických amfor.

Možná že je móda selfie opravdu jen módou s jepičím životem. Nicméně snahu člověka vytvářet podobizny sebe sama posouvá tato metoda zobrazení do dalších dimenzí. A umění z ní může čerpat a přetvářet si jí podle sebe.

Selfie
Art-rezidence Zahradník, Praha, do 5. října

Celkové hodnocení 70 ℅