„Stúpa osvícení je nyní přístupná široké veřejnosti bez ohledu na vyznání. Slouží jako inspirativní místo pro meditaci, zklidnění a dobrá přání,” sdělila Novinkám za pořadatele Renata Hladná.

Buddhistická stúpa je stavba, která má na lidi vyzařovat harmonii. Různé druhy odkazují na různé události ze života Buddhy Šákjamuniho. V Těnovicích stojí Stúpa osvícení. Je ze žuly a naplnili ji mantrami a soškami buddhů.

„Stúpy silně ovlivňují naši mysl na vědomé i nevědomé úrovni. Soustředí naši pozornost na všechno, co je skutečně dobré a co přináší opravdový rozvoj,“ řekl k významu a funkci buddhistických stúp lama Ole Nydahl.

Stúpa v Těnovicích

Stúpa v Těnovicích

FOTO: BDC

Stúpa stojí v areálu meditačního centra buddhismu Diamantové cesty a na její stavbě se podílely stovky buddhistů z celé republiky. „Přípravám jsme věnovali rok, vyráběli jsme například odlitky buddhů a rolovali mantry, jimiž je stúpa nyní naplněna,“ přiblížil proces výstavby Roman Virt, jeden ze zakladatelů meditačního centra v Těnovicích.

Návštěvníci mohou přijet do Těnovic kdykoli. Mohou si přinášet svá přání, meditovat a obcházet ji po směru hodinových ručiček, což má podle buddhistů pozitivní vliv na mysl.

Společenská místnost s knihovnou

FOTO: Stanislav Dvořák, Novinky

Pro pražské zájemce je ale nejjednodušší navštívit nové centrum buddhismu Diamantové cesty v Praze s knihovnou a společenskou místností, které vlastními silami vybudovali čeští buddhisté a jejich příznivci. Jedná se o bývalou továrnu v Holešovicích v ulici Na Maninách. Součástí budovy je meditační sál, kam se vejde 250 lidí, výstavní prostory i dětská místnost.

O podstatě buddhismu se více dozvíte v centru nebo na na bdc.cz.