Na koncertě, který doprovodí PKF - Prague Philharmonia pod taktovkou rovněž hvězdného Jiřího Bělohlávka, zazní árie a předehry z oper W. A. Mozarta, G. Rossiniho, P. Mascagniho, P. I. Čajkovského, C. Saint-Saënse a B. Smetany. Koncert se koná v rámci programu Rok české hudby a u příležitosti dvacátého výročí úmrtí Jarmily Novotné.

Jarmila Novotná na vrcholu své kariéry byla nejen vynikající pěvkyní, ale i oslnivě krásnou ženou.

Jarmila Novotná na vrcholu své kariéry byla nejen vynikající pěvkyní, ale i oslnivě krásnou ženou.

FOTO: archiv zámku Liteň

„Koncert je vyvrcholením naší tříleté snahy obnovit povědomí o této významné české pěvkyni, jejíž vliv daleko přesáhl umělecký obor. Takových žen v české historii najdeme jen pár. Na zámku Liteň, který se stal jejím bohužel dočasným domovem a kde se podle svých slov cítila vždy šťastná, její jméno teď znovu ožívá,“ uvedla ředitelka Festivalu Jarmily Novotné Ivana Leidlová, která stojí v čele sdružení, jež pečuje o obnovu zámku Liteň a především povědomí o české pěvkyni.

Jarmila Novotná se stala ve světě nejslavnější českou operní sopranistkou. Během své kariéry zpívala na předních operních scénách ve Vídni, Berlíně, Salcburku, Paříži, Veroně, Miláně a řadě dalších měst. Poté, co v roce 1939 uprchla spolu s rodinou před nacismem za oceán, stala se sólistkou Metropolitní Opery v New Yorku a na jejích prknech působila plných šestnáct let.  Překonala zde tak i své dvě slavné předchůdkyně - Marii Jeritzovou a Emu Destinnovou. Stala se celebritou v tom nejlepším slova smyslu, k jejím obdivovatelům patřili Tomáš Garrigue a Jan Masarykové, Arturo Toscanini, Franz Lehár a mnoho dalších osobností. Její umění zachytila řada nahrávek, rozhlas i filmové plátno, patřila k hollywoodským hvězdám.

Jarmila Novotná v jedné ze svých nejslavnějších rolí - jako Maršálka v Straussově Růžovém kavalíru.

Jarmila Novotná v jedné ze svých nejslavnějších rolí - jako Maršálka v Straussově Růžovém kavalíru.

FOTO: archiv zámku Liteň

V poválečném Československu však byly její jméno i kariéra násilně zamlčovány a byla zde zbavena majetku. Vrátila se sem až po revoluci v listopadu 1989, aby podpořila zdejší hudební život. Od prezidenta Václava Havla obdržela v roce 1991 Řád TGM IV. třídy. Zemřela v únoru 1994 v New Yorku ve věku 86 let, ale je pochována spolu se svým manželem Jiřím Daubkem ve své milované Litni u Berounarodinné hrobce šlechtického rodu Daubků. Jako doprovodný program Koncertu k poctě Jarmily Novotné bude otevřena i výstava fotografií a osobních předmětů z její pozůstalosti.