Hornorakouský hejtman uvedl, že jeho současná návštěva Prahy má tři body: kulturu, setkání s prezidentem Milošem Zemanem a dopravu a všechny tři oblasti jednání mají jako motto 25 let od pádu železné opony. „Kultura má v této souvislosti mimořádný význam, je spojovací prvek mezi lidmi i národy. Železná opona zůstala u některých lidí v jejich myslích i srdcích a kultura může napomáhat jejímu odstraňování,” řekl Pühringer.

Připomněl loňskou zemskou výstavu, která se konala v obou zemích, a letošní akce, k jejímž vrcholům patřilo červencové udělení zlatého čestného odznaku Horního Rakouska dramatiku Pavlu Kohoutovi. Kromě zmíněného uvedení inscenace 1914, kterou pro Národní divadlo nastudoval Robert Wilson, a výstav připomínajících někdejší železnou oponu se v říjnu uskuteční dny otevřených ateliérů českých i rakouských umělců.

V plánu je také vytvoření společné učebnice dějepisu, podle obou politiků jsou společné dějiny sousedních zemí zatížené některými nevyřešenými tématy, například tématem vyhnanců ze Šumavy. Učebnice bude teprve vznikat, na první tři roky projektu je zajištěno financování z rakouské strany.