Kraj se zmíněný titul rozhodl udělovat od roku 2012, každý rok nejvýše třem lidem. Zatím je držitelů osm, shodou okolností jsou všichni z Hodonínska a mohou opatřovat své výrobky ochrannou známkou. Na výstavu mohou v Kyjově lidé přijít až do 2. listopadu, vstupné je pro dospělé 30 korun. Výstava by posléze měla putovat po muzeích v kraji.

"Výstavu jsme se rozhodli udělat jako ocenění práce těchto lidí a také připomenutí již zanikajících znalostí a dovedností. Výstava má textovou část. Na velkoformátových stojanech představujeme každého výrobce včetně popisu jeho výroby a použité technologie. Zároveň zde má každý z výrobců kolekci svojí tvorby," vysvětlila Martonová. Součástí je i krátký film, který ukazuje činnost výrobců.

Vystavené exponáty

Vystavené exponáty

FOTO: ČTK

Na 11. září je přichystaná předváděcí akce, kde všichni ocenění budou svou práci ukazovat. Lidé tedy uvidí bednáře, pletení z orobince, zpracování hlíny pro keramiku, pernikářku či výrobu kraslic. Další mistři rukodělné výroby přibudou v příštím roce.