Návrhy bude posuzovat nová komise, v níž zasednou i renomovaní zahraniční odborníci.

Novinkou bude anonymita členů komise, jak je běžné v zahraničí, a to až do okamžiku vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne do 20. října.

Tímto způsobem chce nové vedení NG zajistit objektivní podmínky pro hodnocení všech přihlášených projektů a vytvořit předpoklady k výtvarné prezentaci česko-slovenského pavilónu na mezinárodní scéně.