Souhvězdí jako inspirace umění

První svazek nabízí antický úvod do starořeckého bájesloví souvisejícího s hvězdami.

Druhý je věnován překladu a komentáři významného spisu Gaia Iulia Hygina O astronomii.

Třetí část tvoří středověká pojednání o souhvězdích a studie o tom, jak byla zobrazována ve výtvarném umění.

Poslední obsahuje edici a překlad Katalogu hvězd středověkého arabského učence as-Súfího, který se zachoval v knihovně na Strahově. Překlad všech těchto textů do češtiny je úctyhodným počinem.

Čtvrtý díl současně obsáhle pojednává o přemyslovském nebeském glóbu, což je nejen vzácná astronomická památka, ale i umělecký unikát s kresbami mytologických postav, které imitují antické pravzory.

Zajímavé je, že přemyslovské Čechy se ve třináctém století mohly pochlubit dílem, které stojí na počátku slavné italské renesance.