Hned u vchodu do hlavního sálu visí dvě práce Jiřího Slívy. Lze je brát jako určité duchovní entrée. Slíva měl totiž vždy smysl pro humor či nadsázku a zůstal jim věren i v tomto případě.

Mickey Mouse v červeném triku s nápisem IQ 310 je parodií jako z grotesky. Vedlejší lept zobrazující Franze Kafku s papouškem po boku má v sobě více jinotaje.

Jiří Slíva ve svých dílech uplatnil osobitý smysl pro humor.

Jiří Slíva ve svých dílech uplatnil osobitý smysl pro humor.

FOTO: katalog výstavy

Picassovský akt

Dlouhodobě prověřeným jménem je Tomáš Bím. Litografie Noční hlídka ukazuje obvyklou tajnosnubnou „bímovskou“ poetiku. Srpek měsíce osvětluje za teplé letní noci pole s voňavým stohem, o který je opřené kolo. Na zemi leží opuštěné dívčí šaty a další svršky.

Alena Antonová leptem Žena se zrcátkem vzdává hold archaické kráse. Mírně picassovský akt dámy, která se producíruje sama před sebou, je smyslný i něžný zároveň.

Surrealisticku strunku rozechvívá svými prostorovými kolážemi Jan Kavan, fantaskní motivy najdeme zase v dílech Vladimíra Suchánka, zatímco barevnou abstrakci dává na odiv František Hodonský. Intimní zátiší z třeboňskou tematikou nenápadně prezentuje Marie M. Šechtlová.

Josef Saska svou kresbou Na kafkovské téma vzývá ostře vyhraněné kubistické tvary. Potemnělé barvy, dominující sytě hnědá, temně rudá a olověně šedá, dávají dílu hodně melancholický ráz. Nefigurativní pojetí navíc evokuje divákovu imaginaci. Zakódovaný příběh si žádá individuální vysvětlení. Jako bychom postupovali ve stopách zeměměřiče K. z Kafkova románu Zámek.

Hrabal jako myslitel

Tomáš Hřivnáč pojal portrét Bohumila Hrabala spíše důstojně. Spisovatel na něm vypadá jako myslitel Sókratés, byť s pivním půllitrem. Sladce halucinogenní poetika, tak podobná pojetí Marca Chagalla, opojně sálá z práce Milostná píseň Karla Beneše. Co dílo, to jiný duchovní mikrokosmos.

Každé z nich se navíc může pyšnit dokonalým výtvarně řemeslným zpracováním. Díky němu může konkrétní nápad v plné kráse vyhřeznout na povrch. A atakovat všechny smysly překvapeného pozorovatele. Rytec a grafik Václav Hollar, jehož jméno sdružení přijalo, má důstojné následovníky.

Nová tvorba
Galerie Hollar, Praha, do 17. srpna