Italský umělec, považovaný za předchůdce všech surrealistů, skládal „portréty“ žen a mužů jako mytologických osob či alegorií z nejroztodivnějších předmětů, plodů, květin i živočichů. Obě malby zapůjčené do Vídně ze soukromé sbírky představují Flóru, římskou bohyni rozkvetlé přírody. Proto jsou její hlava a oblečení složeny z nejrůznějších květů.

Ctnostná žena i prostitutka

Jednou je Flóra zobrazena jako ctnostná žena, podruhé s obnaženým prsem jako prostitutka, tzv. Flóra meretrix. Arcimboldo udivuje svou fantazií. Jsou to realisticky namalované květinové koláže, unikátní v celých dějinách umění.

Druhá podoba Flóry zapůjčené do Vídně ze soukromé sbírky (výřez)

FOTO: PRÁVO - Peter Kováč

Historie obou obrazů je dobře známa. Arcimboldo je na konci 16. století namaloval v Miláně a poslal do Prahy přímo Rudolfovi II. jako poděkování za císařovu přízeň. Po rabování Prahy v roce 1648 Švédové odvezli obě varanty Flóry do Stockholmu, kde se vyskytují v inventářích umělecké sbírky královny Kristýny.

Bývala v Praze

V jejím majetku zůstaly až do abdikace v roce 1654. Pak přešly do soukromého vlastnictví, na čas se ztratily z obecného povědomí, a až v roce 1965 se vynořily jako atrakce na londýnské aukci.

Cudná i erotická Flóra je na osm měsíců vystavena ve Vídni v sousedství dalších Arcimboldových obrazů a také vedle Aachenova portrétu Rudolfa II. Celá tato kolekce skvostů evropského manýrismu byla kdysi ozdobou Obrazárny Pražského hradu.