Výstava se k nám přesune z německého Frankfurtu a nabízí hlavně velká a téměř fotorealistická díla, v nichž si autorka pohrává s dnešním kultem krásy těla. Se sarkasmem vytváří parodie ideálu krásy uměle vytvořeného reklamou, a navíc malby ještě napojuje na trojrozměrné předměty.

„To, co mě na tomto tématu fascinuje, je propast mezi ideálem a realitou. Na jedné straně stojí fiktivní obraz lidského těla, ovlivněný reklamou a médii, na druhé straně jsme konfrontováni s tělem reálným. A mezi těmito dvěma póly se nacházíme my „normální lidé“, kteří vynakládají neuvěřitelné úsilí a podstupují nepřiměřené riziko jen proto, aby se proměnili v někoho jiného, a uspokojili tak podvědomou touhu po nové, vykonstruované osobnosti,“ uvedla.

FOTO: Galerie Art Salon S

FOTO: Galerie Art Salon S

Výtvarnice ráda paroduje umělou krásu reklamy.

FOTO: Galerie Art Salon S

Umělkyně se narodila v roce 1975 v Sušici na Šumavě. Žije a tvoří ve Vídni, kde také vystudovala Akademii užitých umění (Universität für Angewandte Kunst). Vernisáž v galerii Art Salon S v Tančícím domě proběhne 10. září v 19 hodin.