Černý se v dokumentu ČT Cena Jindřicha Chalupeckého, na přímý dotaz redaktorky, vyjádřil o Knížákovi jako o „nafoukaném kriploidním č...ovi”. Knížák znemožnil v roce 2000 předání Chalupeckého ceny Černému tím, že ho nechal vyvést z Národní galerie, kde se ceny předávaly. Tehdejší prezident Václav Havel musel cenu Černému předat na chodníku před Veletržním palácem.

„Použité výrazy jsou způsobilé zasáhnout do osobních práv žalobce,” odůvodnila rozsudek předsedkyně soudu Dagmar Javůrková.

Černého obhájce David Uhlíř argumentoval rozdíly v majetkových poměrech České televize a Davida Černého, protože podle rozhodnutí vrchního soudu z února 2013 musel zaplatit Černý i Česká televize každý sto tisíc korun jako satisfakci. „Sto tisíc je pro Českou televizi zcela zanedbatelná částka. Pro pana Černého je to ale silně citelný zásah do majetkových poměrů,” uvedl Uhlíř.

Omluvy se Knížák dočkal

Černý ani Knížák se zasedání soudu nezúčastnili, přítomni byli pouze jejich právní zástupci. Rozsudek je pravomocný, možné je pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Vrchní soud se v úterý zabýval pouze finančním odškodněním od Černého. Loni soud rozhodl, že Černý i ČT se musí Knížákovi omluvit a každý zaplatit sto tisíc jako zadostiučinění. Černý ale proti povinnosti platit podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně a ten rozhodnutí zrušil. Černý i Česká televize se Knížákovi už omluvili a stotisícovou satisfakci Knížákovi ČT zaplatila.