Pod vedením sbormistra Jiřího Chvály na něj natočil během tří měsíců v roce 2013 v sále Martinů na pražské HAMU a ve sboru církve husitské v Dejvicích výběr ze své tvorby.

Na první CD skladby od Josefa Myslivečka až po Bohuslava Martinů, na druhé od J. C. Vodňanského až po Zdeňka Lukáše, nechybějí ani zahraniční autoři jako Čajkovskij, Palestrina či Pärt. Spoluúčinkují klavírista Daniel Wiesner a varhaník Jan Kalfus.