Připravili ji Jiří Fajt, Markus Hörsch a Vladislav Razím. Podrobně je v ní pojednáno o historii hradu a jeho stavebních dějinách, výzdobě jagellonské kaple a tématu myslivectví ve středověku, protože hrad sloužil kdysi jako místo pobytu královské družiny v době lovů.

Publikovány jsou také výsledky nedávných restaurátorských průzkumů. Kniha Křivoklát - Pürglitz vyšla v rámci projektu Vědeckého centra pro dějiny a kulturu východní části střední Evropy při univerzitě v Lipsku. Podobná publikace česky dosud nevyšla.