Působil mj. v České filharmonii, Čs. televizi, byl i ředitelem festivalu Pražské jaro.

Nyní je kromě Wagnerova festivalu v Bayreuthu spojen i s Foersterovými dny v Libáni, které založil, a s činností Foersterovy společnosti.