Vladimír Poštulka: Půdorys harému

Příběh o spletitosti mezilidských vztahů, hlavně těch mezi opačnými pohlavími. Dlouholetí přátelé Oskar, Josef a Tadeáš spolu prožili 70. a 80. léta. Navzdory společenské situaci a omezeným možnostem je prožili víceméně spokojeně - v objetí (až příliš mnoha) krásných žen, ve společnosti (nebezpečně) zajímavých lidí... Co však s nimi udělá změna poměrů? 

Vydává Motto, 209 Kč

John (Fire) Chromý jelen, Richard Erdoes: Chromý jelen

Slavná kniha, která vznikla v první polovině sedmdesátých let jako zápis vyprávění siouxského medicinmana,  je plná přirozené moudrosti i humoru. Chromý jelen, stařec, který má za sebou pestrý a bouřlivý světský život,  je současně člověkem neobyčejného duchovního založení, Ve stáří se stal jedním z několika málo ,,svatých mužů" svého kmene. Seznamuje nás s tradičním způsobem života Indiánů, jejich životní symbolikou a hierarchií hodnot, kterou konfrontuje s hodnotami naší civilizace.                                                                                    

ydává Paseka

Jiří Marvan: Brána jazykem otvíraná aneb o češtině světové

Téměř stovka úvah, esejů i odborných pojednání o jazyce, které během svého třicetiletého působení na evropských, amerických  a australských univerzitách otiskl autor v časopisech tří světadílů a v mnoha jazycích, zavede čtenáře do světa jeho mateřštiny, jak ji většinou dosud nepoznal.  Ilustrace Jiří Slíva.

Vydává Academia, 225 Kč

Giacomo Casanova: Trochu jiný Casanova

Casanova = don Juan. Vžité spojení, ale také často a zatvrzele opakované hluboké nedorozumění, které dodnes přežívá. Nepopiratelně byl velkým milovníkem, ale své milenky nezraňoval, nepůsobil jim trýzeň. Masku bezuzdného svůdníka bez morálky Casanovovi pouze nasadili. Věnujeme-li  pozornost jeho spisům, objevíme (kromě toho, že patří mezi největší spisovatele 18. století), že je hrdinou a zároveň obětí své epochy, věku rozvoje věd, techniky a filozofie, století osvícenství. A snad právě z drobných esejů zřetelněji vystupuje trochu jiný Casanova: encyklopedicky vzdělaný soudce, žalobce, obhájce a svědek své doby.

Vydává Argo, 219 Kč

John Strawson: Hitler jako vojevůdce

Byl Hitler "největším strategickým géniem všech dob", jak by nás ráda přesvědčila nacistická propaganda, nebo byl ve vojenských záležitostech jen vynalézavým amatérem? Proč po jeho ohromujících úspěších při tažení v Polsku a Francii následovaly zdrcující chyby v Rusku, Tunisku a Normandii? Mohl by německý generální štáb bez Hitlerova neustálého vměšování a jeho katastrofálních důsledků válku vyhrát?

John Strawson se pokouší odpovědět na tyto i další otázky a ukázat, jak se Hitlerovo nenasytné zaujetí válkou a dobýváním proměňovalo ve skutečnost. Součástí knihy je i 16 stran černobílé obrazové přílohy

ydává Jota, 278 Kč

Sabina Riedlová, Barbara Schwederová: Jak ženy dělají muže šťastnými proti jejich vůli

Rakouské autorky, sestry, povoláním publicistka a antropoložka, se snaží o odborné, mírně provokativní pojednání o alchymii biologické lásky, taktice dominantních žen a budoucnosti života v páru. To vše popisují velmi zasvěceně, a přesto s nadhledem a vtipem. Inspirující čtení pro ženy i muže.   

Vydává Brána, 187  Kč

 

Petr Havel, Milan Hodík, Pavel Landa: Vojenská kuchařka totiž Kuchařská kniha c. a k. vojska

Ojediněle pojatá kuchařka obsahující nejenom návody k přípravě jídel, podle nichž se stravovali obyčejní vojáci až po nejvyšší velitele, ale také informace například o služebních předpisech, náboženských ohledech, polních kuchyních, výstroji, pekárnách, konzervách, dodavatelích a dalších oblastech, které na vojenské stravování navazují, a to nejen v historii, ale i v současné době. Kniha obsahuje 178 receptů a mnoho vyobrazení.

Vydává Naše vojsko

Jacqueline Wilsonová: Půlnoc

Violet vždycky žila tak trochu ve stínu svého nemilosrdného bratra Willa. Nedávno se ovšem Will dozvěděl překvapivé tajemství o své minulosti a od té doby se všechno ještě zhoršilo. Violet se utíká do světa fantazie zaplněného nadpřirozenými postavami, které vytváří její absolutně nejoblíbenější autor Casper Dream.

Když do školy přijde nová žákyně Jasmine, která se s Violet okamžitě spřátelí, zdá se, že by se všechno mohlo obrátit k lepšímu.

Pro děti vydává BB art, 159 Kč

 www.portalknihy.cz