Kronika česká vychází kompletní a v původním neupraveném Hájkově jazyce, samozřejmě však s dnešním pravopisem, jinak by byla pro laiky nečitelná.

Václav Hájek z Libočan sice hlásal vědecké „Ad fontes“ (k pramenům), ale historická fakta si ve skutečnosti moc neověřoval a s chutí si i sám něco přibájil. Dějiny českého národa popsal od příchodu Čechů až do nástupu Habsburků. Historicky cenné jsou poznámky z doby, kdy sám Hájek žil.

I když v 18. století mnohé z jeho vyprávění vědecká kritika rozcupovala, kniha zůstává krásná pro samo vyprávění. Mezi lidmi byla oblíbená stovky let a během obrození pak inspirovala celou řadu umělců, básníků i malířů. Práce Jana Linky je nejúplnější edicí Hájkovy kroniky (starší edice z 1. poloviny 20. století nebyla dokončena, v roce 1981 vyšel pouze výbor). Hodnotné jsou poznámky pod čarou, vysvětlivky a rejstříky.