Obraz byl dlouho považován za výtvor neznámého autora, neboť byl datován rokem 1896, tedy osm let před Dalího narozením. Po pečlivém zkoumání prováděném od roku 2004, mimo jiné s využitím infračervených snímků, rentgenového a UV záření, ale experti dospěli k závěru, že dílo namaloval v roce 1921 tehdy sedmnáctiletý Dalí.

Obraz objevil v roce 1988 malíř a historik umění Tomeu L´Amo v obchodě katalánského města Girona. Salvador Dalí patří k nejznámějším malířům 20. století. Zemřel v 85 letech v roce 1989 v katalánském městě Figueras.