Řada z obrazů byla fondem zakoupena na mezinárodních aukcích a také vykoupena ze soukromých sbírek ve Francii a USA. Symbolem výstavy se stal raný Muchův obraz Flóra z roku 1892, dosud neznámé dílo, které fond získal loni v New Yorku.

Pro arte vlastní po necelých dvou letech působení na 300 uměleckých děl v hodnotě více než 120 miliónů korun. V současnosti má pět hlavních investorů s tím, že nejmenší vklad podílníků je stanoven na 125 tisíc eur. Díla má Pro arte deponována v trezorovém depozitáři České spořitelny a během pěti let by je chtěl nově zhodnotit na aukčním trhu.

Alfons Mucha: Flóra (1892)

Alfons Mucha: Flóra (1892)

FOTO: Fond Pro arte

V současnosti se snaží získané obrazy a kresby zveřejnit a zpopularizovat, takže je pravidelně půjčuje na příležitostné výstavy. Ředitel fondu Pavel Chalupa, který studoval dějiny umění v Paříži, považuje investice do umění za zajímavější než investice do pozemků nebo zlata. Ze současného českého umění fond Pro arte vsadil na dílo sklářského výtvarníka Václava Ciglera, jehož velkou kolekci má ve svém portfoliu.