Autor divadelní hry Diofantes z Alexandrie (spolu s Karlem Kunou, 1987 - v rukopise), novely Stříbrné příbory (s K. K., 1989 - rukopis), rozhlasové hry Štěnice (s K. K., 1990 - rukopis) a spousty příležitostných textů a básní publikovaných v řadě periodik a sborníků.  

Knižně debutoval v roce 2002 v nakladatelství Dauphin básnickou sbírkou K ránu proti nebi. V současné době mu vychází u stejného nakladatelství druhá sbírka nazvaná Fasování košťat - jako první svazek nové edice Česká slova.

Pětačtyřicet básní v ní obsažených je pětačtyřicet různých "fotografických" zachycení okamžiků, nálad, krátkých pozorování, ironických úvah, otevřených minipříběhů. Pod slupkou nahodilých, byť břitkých a ironických úšklebků je skryta nostalgie, tesknota a jistý metafyzický smutek a odevzdanost "nevyléčitelného romantika".

Záleží na čtenáři, zda přistoupí na autorovu hru a pokusí se tyto zasuté vrstvy odkrývat, či zda si vystačí s lakonickými komentáři událostí a náladotvornými výjevy z českého (malo)města, supermarketu, hospody i otevřené krajiny, psanými formou inspirovanou japonskou středověkou poezií.

Vít Janota: Fasování košťat, Dauphin 2004 62 stran, cena neuvedena