Objevila se již v pokročilém stadiu těhotenství a v černobílém dlouhém kostýmu přivezla do Prahy nový program nazvaný Jak líbeznými tóny. Je věnovaný italské raně barokní hudbě zejména dílům Claudia Monteverdiho.

Doprovázel ji v něm basilejský barokní soubor La Cetra vedený italským dirigentem a cembalistou Andreou Marconem. Kožená v  projektu navazuje na úspěšný program renesančních písní Lettere Amorose. Monteverdiho madrigaly jsou též plné emocí, ale jsou již mnohem divadelnější, obsahují již operní prvky.

Kožená je v barokní hudbě doma a právě tato vypjatost, drama i citový náboj v různých polohách jí svědčí, což prokázala v Monteverdiho áriích z Korunovace Poppey a zejména v delším díle Il Combattimento, ve kterém musela ztvárnit dokonce tři postavy.

Podařilo se jí to dokonale, publikum si vytleskalo dva přídavky. Sám orchestr bez Kožené uchvátil tanečními díly mladších Monteverdiho následovníků. Můžeme se jen těšit na podzim, kdy Kožená po návratu na scénu zmíněný projekt natočí i na desky