Nejzajímavější je především konfrontace děl dvou výjimečných anonymních řezbářů z první čtvrtiny 16. století Mistra Oplakávání Krista ze Zvíkova a Mistra Oplakávání Krista ze Žebráku. Dvě slavná Oplakávání, po nichž jsou oba tvůrci provizorně pojmenováni, patří k vrcholným dílům pozdní gotiky v Čechách a v Národní galerii jsou spolu představena vůbec poprvé, a to díky pochopení a podpoře zapůjčovatelů.

Mezi objevy výstavy patří také reliéfy z hlavního oltáře děkanského kostela v Klatovech s náměty z Kristova dětství, které si v roce 1521 v bavorském Pasově objednala klatovská městská rada. Připomenuta je také reprezentativně tvorba Mistra chudenického oltáře, významné osobnosti českého malířství z doby Albrechta Dürera. Škoda, že citelně chybí zápůjčky ze zahraničí.

Výběr deskových obrazů, soch a reliéfů z českých soukromých i státních sbírek je představen veřejnosti ve Šternberském paláci v Praze na Hradčanském náměstí. Výstava potrvá do 6. července.