Jan Balabán: Možná že odcházíme

Dvě desítky povídek jednoho z nejpozoruhodnějších současných českých prozaiků potvrzují jeho schopnost vložit až sugestivně do příběhu přesah k úvaze o smyslu, k mravním hodnotám, k transcendentnu. Přitom obvykle v čtenářsky atraktivní směsi ironie a smutku. Podstatná na Balabánových prózách je také samozřejmost zvláštního, v níž pointa má jakoby několik vrstev či významů - podobně jako titul celé sbírky.

(Host)

Stanislav Beran: Zlodům

S úbytkem váhy jsem se / potýkal po celou dobu nejistoty / v citech celé období / podzimní byl okolní svět zachraňován / umělou výživou známí nepřijeli / dny plynuly v tichém děsu z nečinnosti / jeden po druhém (Polní práce). Vyzrálý básnický debut, sy(u)rové vidění, žádný konejšivý zpěv, spíš řev a kvil, žádné krajiny přelíbezné, spíš maso, krev a mráz, žádné přičinlivé zabrušování, spíš ostré hrany a řezy... Budoucnost řídká jako bláznova krev.

(CKK sv. Vojtěcha a KB PdF UJEP Ústí nad Labem)

z překladů:

Adalbert Stifter: Žula/Smolaři

Žula patří k nejznámějším Stifterovým prózám, Smolaři jsou její původní verzí, která vychází v českém překladu patrně poprvé. V zamýšlené řadě postupně vydávaných nových překladů proslulého "šumavského" autora (1805-1868) vyšly už čtyři svazky, a jeho dílo má tak novou čtenářskou šanci, stejně jako byl zrušením pohraničního pásma před čtrnácti lety zpřístupněn jeho pomník nad Plešným jezerem. A co je na Stifterovi tak zajímavého i dnes? To, co vysvětluje v pozoruhodné esejistické předmluvě k Žule: zorný úhel spravedlnosti a mravnosti.

(Přeložil Hanuš Karlach. Vitalis)

Patricia Fara: Newton - Formování génia

Největší a nejvzácnější génius, jenž se kdy zrodil k ozdobě a vzdělání našeho druhu (David Hume) byl sice Einsteinovou zásluhou zbaven ústředního postavení v teoretické fyzice, ale jeho reputace přetrvává jako zákony mechaniky a přitažlivost zemská. Autorka, která na Cambridge přednáší kulturní kontexty přírodních věd, nutí nově přemýšlet o obsahu slov "génius", "sláva" a "manipulace".

(Přeložil Vladimír Marek. BB art)