Malba na dubové desce zůstávala nepovšimnuta v depozitáři, až ji nedávno dostala do rukou mladá restaurátorka Kristýna Málková. Po očištění zašlé a omšelé kompozice s překvapením zjistila, že jde o kvalitní a barevně přímo zářící dílo německé renesance.

O identifikaci Cranacha staršího jako autora se pak postarala česká historička umění Olga Kotková.

Synové se možná podíleli na detailech

Cranach byl stoupencem i osobním přítelem reformátora Martina Luthera, a právě obrazy žehnajícího Ježíška i Krista trpitele patřily k oblíbeným námětům reformace. V dílně malíře pracovali i četní pomocníci, kteří se možná podíleli na některých detailech pražského oboustranného obrazu.

Druhá strana obrazu Kristus trpící.

Druhá strana obrazu - Kristus trpící

FOTO: Právo - Petr Hloušek

Jejich spoluúčast není překvapující. Malování bylo v době renesance běžně kolektivní prací mistra a tovaryšů zaměstnaných v umělecké dílně.

Cranach (příjmení bylo zkomoleninou názvu jeho rodného města Kronachu) si svým uměním záhy získal proslulost, což mu otevřelo cestu k dvorské kariéře u saského kurfiřta. Ve Wittenbergu, kde se usadil, se stal majitelem několika domů a peníze uměl dobře investovat.

Otevřel si lékárnu s prodejem bylinek, mastí, ale i barev a vína a získal také privilegium na vydávání a prodej knížek, podílel se tak na novém a výnosném odvětví – knihtisku. Nejvíce však proslul mytologickými i náboženskými obrazy, k nimž patří i nově objevené dílo, které bylo veřejnosti poprvé představeno v únoru v Ostravě a nyní je součástí stálé expozice evropské malby v Národní galerii.