Nejenom proto na nás dýchá Shakespeare, jako by Něco za něco psal o nás pro nás. V jeho hře stejně jako v našich časech to bublá legalizací prostituce, ale hlavně věčnými vykřičníky nad problémy, že když moc je svěřena nezodpovědnému, ambicióznímu jedinci, mohou se jeho činy postupně proměnit v hrůzovládu.

Zválená, Loudil a Necuda

To ještě není všechno. V takovém prostředí se méně cení čest a odvaha, zato vzniká prostor pro korupci. To píšu o Vídni Shakespearových časů, kdy za osvobození bratra a za chlípnost vévodova zástupce Angela (Ondřej Veselý) má zaplatit sličná a cudná novicka Isabela ztrátou panenství.

Ze stejného chlívku jako Angelo jsou také hejsek Lucio (Pavel Oubram), napálený šlechtic Loudil (Tomáš Drápela), kuplířka Zválená (Daniela Bambasová), vykuk v jejích službách Necuda (Roman Nevěčný) až po prostoduchého strážníka Čmuchálka (Martin Hruška) nebo zpustlého vězně Bernardina (Jan Dvořák). Anglická jména překladatel Stanislav Rubáš po vzoru pana profesora Hilského pěkně počeštil.

Druhý pól moci spravedlivé zastupuje vévoda Vincentino (Jiří Šesták), a vzácnou statečnost Isabela (Dana Verzichová), která bojuje za osvobození bratra Claudia (Ondřej Volejník nebo František Mitaš).

Zařazení hry do repertoáru je šťastné, inscenace je aktuální a pěkně odsýpá.

Jihočeské divadlo České Budějovice - William Shakespeare: Něco za něco. Přeložil Stanislav Rubáš. Režie Martin Glaser, dramaturgie Olga Šubrtová, scéna a kostýmy Petra Hábová.