Transformace ND s cílem autonomie uměleckých souborů je obsahem koncepce, kterou předložil Garanční radě, jež komunikuje s ND a ministerstvem kultury (MK), i nově ustavené Radě ND, jež má sloužit jako poradní orgán ředitele.

Po konzultacích s nimi ji předloží ministru kultury a poté i veřejnosti.

Součástí je návrh zákona o veřejnoprávní instituci jako nejrealističtější cesta ke změnám.

„Forma příspěvkové organizace už dlouho nevyhovuje institucím provozujícím profesionální umění. Režim práce v divadle, orchestru či galerii je jiný než tam, kde se pracuje pravidelně a vykonávají se stejné činnosti,“ tvrdí Burian.

Jeho nejbližším cílem je získat závazné stanovisko MK a v budoucnosti i vlády, že ND půjde cestou transformace.