Jako sólistu si pozval amerického klavíristu Jefima Bronfmana. V paměti máme jeho tři večery po sobě z roku 2000, kdy ve stejném sále zahrál všech pět Beethovenových koncertů s Pražskou komorní filharmonií.

K hostování si zvolil Beethovenův Koncert č. 1 C dur a s jemností, perfekcí a tónovou kulturou ho přednesl. Nadšenému publiku všichni přidali Finále z Beethovenova koncertu č. 2 B dur a Bronfman skladby Chopina a Liszta.

Baborák se jako dirigent drží důsledně partitury a dává prostor orchestrálním sólistům, které má vynikající. Rossiniho předehra Semiramis a energická a úderná Brahmsova Symfonie č. 1 c moll to ukázaly.