Programy Kultura a Media podporovaly kulturní a audiovizuální odvětví po více než 20 let. Jejich sloučení má přinést zjednodušení přístupu k podpoře a nové příležitosti pro spolupráci všech odvětví. V rámci nového programu má být 56 procent podpory určeno pro projekty, které dříve čerpaly podporu v programu Media, 31 procent na ty, které žádaly o podporu z programu Kultura. Zbylých 13 procent z peněz je určeno na projekty, které svým zaměřením zasahují do obou.

Koordinátor programu Kreativní Evropa Karel Barták připomněl, že EU má v oblasti kultury minimální pravomoci. „Neměla by podnikat vůbec nic – řada politiků z mnoha členských států se domnívá, že by to tak mělo být. V oblasti kultury není žádná legislativa ani doporučení,“ řekl. Jedinými kompetencemi Unie podle něj je skutečnost, že evropské instituce umožňují členským státům vzájemné kontakty i v této oblasti a malý doplňkový program, jímž se EU snaží financovat projekty s jistou přidanou hodnotou, které by jinak financovány nebyly.

152 českých projektů

Program Kultura poskytoval částečné financování především neziskových mezinárodních projektů ze všech kulturních oborů s výjimkou audiovize. Česká republika do něj měla přístup od roku 2001. V období 2007 až 2013 z něj bylo podpořeno 163 českých kulturních organizací, které se účastnily 152 projektů s celkovou podporou asi 1,5 miliardy korun. Konkrétní částku, která směřovala jen českým organizacím, ale nelze podle zástupců kanceláře určit.

Program Media přispíval na filmovou distribuci, vývoj nových filmů – tedy například producentskou a scenáristickou přípravu, financoval festivaly, vzdělávání či propagaci. „Podporujeme všechno kromě samotné tvorby filmů,“ uvedl Barták.

České projekty získaly během členství v programu přes 458 miliónů korun, více než polovina této částky šla na distribuci a vývoj filmů. EK, ale i tuzemské nevládní a neziskové organizace působící v kultuře připomínají, že kulturní a kreativní odvětví jsou významným zdrojem pracovních míst a růstu v Evropě. Generují přibližně 4,5 procenta evropského HDP a zaměstnávají zhruba 3,8 procenta pracovní síly EU (8,5 miliónu lidí) – více než například evropský automobilový průmysl. Podpora ze strany EU jim pomůže využít příležitosti související s globalizací a přechodem na digitální média.