Tři místnosti muzea se pro účel výstavy proměnily v model interiéru kosmické lodi, kde kurátoři z iniciativy tranzit.org prezentují díla nejen s vědeckofantastickou tematikou. Expozice nazvaná „Report on the Construction of a Spaceship Module” (Zpráva o výstavbě vesmírného modulu) přináší celkem 117 prací mladých východoevropských umělců. Uvnitř kosmické lodi jsou k vidění nejen umělecká díla, ale i komentovaný archiv a výzkumné a psané projekty.

V rámci výstavy proběhne v sobotu a v neděli konference zaměřená na vědeckofantastickou tvorbu umělců éry komunismu a ideologickou roli vesmírného prostoru v zemích východního bloku. Jedním z děl promítaných na konferenci, kde vystoupí přední čeští teoretici, bude i zmíněný film Jindřicha Poláka z roku 1963.