Kniha je zajímavá grafickou úpravou a počtem tisíce barevných snímků, které známý český historik umění sám fotografoval.

Autor se v textu obrací především k nejširšímu čtenářskému publiku, takže vše je hodně zobecňující a připomene ze všeho nejvíce památkový soupis.

Odborníci budou postrádat hlubší analýzu i pokus o interpretaci a autor ve výkladu také nezapře, že jeho hlavním oborem je architektura.

Pro mnohé bude překvapením umělecké bohatství Slezska, kde se silně uplatňoval vliv českého umění, zejména tvorba architekta Pražského hradu Benedikta Rejta.