Exponáty pocházejí z odkazu Imricha Henszelmanna, milovníka a znalce starého umění, který se v 19. století podílel na založení košického muzea. Grafiky, originály i pozdější tisky z původních autorských matric většinou nakupoval během svých pobytů v Německu.

Nejzajímavější je kolekce dřevořezů a mědirytin Albrechta Dürera, včetně proslulého vyobrazení nosorožce, které se pro řadu Evropanů stalo objevem zvířete, o němž se díky jedinému rohu domnívali, že jde o bájného jednorožce. Zastoupeny jsou i práce Martina Schongauera a Lucase Cranacha a tzv. malých mistrů pohybujících se ve stínu Dürera.