Moravská galerie přijímá díla týkající se úpravy knih, časopisů, plakátů a webových stránek i projektů nového písma. Z přijatých prací porota vybere ty, které budou součástí Mezinárodní přehlídky Bienále Brno.