Kurátoři pojali přehlídku velkoryse. Každá místnost interiéru galerie má charakter malého kabinetu múz, který je věnován buď výtvarné skupině či spolku, případně určitému společnému tématu. Umělecké rozpětí vystavovaných děl sahá od romantismu přes naturalistický portrét až k moderní avantgardě.

Výstava představuje vlastně jakousi pomyslnou mapu, díky které lze sledovat stopy vývoje německy hovořících umělců na našem území.

Je velice obtížné vytrhnout nějaký konkrétní artefakt z kontextu a označit ho jako typické dílo výstavy. Organizátoři otevřeli nabídkový vějíř opravdu doširoka.

Za zmínku ale určitě stojí olej Pieta od malíře Maxima Kopfa, který vertikálně pojatými liniemi postav trochu připomíná El Greca. A zároveň i moderní kubistické či expresionistické výtvarné kompozice.

Krásu lidského těla, na kterou si vždy německá kultura tak potrpěla, lze obdivovat třeba u soch Johannese Watzala. Jeho Dívka s míčem má v sobě jak dynamiku pohybu, tak i jemný erotický náznak. Podobné pojetí lze nalézt i u bronzové sošky Klečící Karla Kolaczeka.

 Dívka s míčem Johannese Watzala má v sobě jak dynamiku pohybu, tak i jemný erotický náznak.

Dívka s míčem Johannese Watzala

FOTO: PRÁVO - Jan Šída

Náznaky impresionismu můžeme vidět například u Oskara Spielmanna na obraze Oran, Place d’Armée, zatímco Artur Ressel čerpá na Portrétu dámy z odkazu Modiglianiho.

Výstava děl „mladých lvů v kleci“, jejichž tvůrčí rozmach přeťala válka a následné dlouhé období totality, prezentuje tuto do sebe uzavřenou subkulturu jako umělecky vyzrálou společnost. Také díky ní a jejím impulsům se posouvalo domácí umění ke světovému kontextu. Proto můžeme výstavu chápat i jako částečně splacený dluh.

Mladí lvi v kleci
Oblastní galerie v Liberci, do 31. prosince 2013

Celkové hodnocení: 80 %