Ceny vstupenek jsou srovnatelné s minulým ročníkem, pohybují se od několika stovek korun po 5900 korun za nejlepší místa na Vídeňské filharmoniky. Rozpočet festivalu se již několik let pohybuje mezi 75 až 80 milióny korun. Ředitel Bělor upozornil, že zásah České národní banky a umělé oslabení koruny navýší náklady festivalu o zhruba 1,5 miliónu korun.

Má vlast zazněla v Bělohlávkově pojetí na dvou zahajovacích koncertech Pražského jara v roce 2011. Tehdy stanul před Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře a festival tak připomněl 200. výročí založení Pražské konzervatoře. S ČF Mou vlast na Pražském jaru uvedl třikrát, naposledy v roce 1988. „Každý dotek s tímto veledílem je novým uměleckým impulsem a úkolem, nikdy to není totožné, vždy je to pokus o nové uchopení a tak tomu samozřejmě bude i v příštím roce,” řekl Bělohlávek.

Také u 69. ročníku bude termínu konání Pražského jara předcházet mimořádný festivalový koncert, na němž 24. března v Obecním domě vystoupí Sanfranciský symfonický orchestr s šéfdirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem a rezidenční umělkyní Pražského jara 2014, houslistkou Julií Fischerovou. Na Staroměstském náměstí se pak před zahájením Pražského jara 10. května uskuteční koncert k 20. výročí Pražského mezinárodního maratonu.

Vídeňští filharmonici

Ze zahraničních umělců festival 22. května přivítá Vídeňské filharmoniky. Orchestr svůj koncert pojme jako poctu Richardu Straussovi u příležitosti 150. výročí narození. Straussovskému roku je věnována rovněž festivalová návštěva Bamberského symfonického orchestru 24. května.

Po 31 letech se na Pražské jaro vrátí Polský národní rozhlasový symfonický orchestr z Katovic. Na večeru 27. května přednese kromě Šostakovičovy Šesté a Janáčkovy Sinfonietty v české premiéře koncert pro lesní roh a orchestr Krzysztofa Pendereckého Winterreise z roku 2008. Frankfurtskému rozhlasovému symfonickému orchestru připadne 3. června čestný úkol 69. mezinárodní hudební festival Pražské jaro ukončit.

Z domácích těles na Pražském jaru vystoupí 15. května Symfonický orchestr Českého rozhlasu a 18. května a 2. června dvakrát Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Z mimopražských těles padla volba na Moravskou filharmonii Olomouc, která provede 21. května mimo jiné skladby Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů a Serenádu Iši Krejčího.