Salman Rushdie: Hanba

V honosném sídle  "daleko u hranic v městě K." se třem zhanobeným sestrám narodí syn Omar Chajjám Šakíl. Když se konečně odpoutá od trojjediného lůna, vyjde z domu jako dychtivý voyeur všech metamorfóz hanby, před níž ho jeho matky chtěly uchránit... Rushdieho hořkou ,,moderní pohádku" inspirovanou moderními dějinami Pákistánu lze číst jako čistou fikci, politický pamflet, legendu i skutečnost. 

Vydává nakladatelství Paseka

Joanne Harrisová: Čokoláda

Když se do francouzské vesnice Lasquenet nad Tannou bůhvíodkud přistěhuje exoticky vyhlížející cizinka, Vianne Rocherová, a otevře si tu prodejnu čokolády přímo proti kostelu, otec Reynaud v ní od počátku vidí vážné nebezpečí pro své stádečko, především na počátku půstu, kdy by si lidé měli odpírat světská potěšení. Kněz proto nově příchozí, v níž odhaluje pokušitelku k hříchu, vyhlašuje otevřený boj.Viannin obchod se najednou stává předmětem tajemné šeptandy, skvělou příležitostí pro donašeče, farizejsky rozhořčené ovzduším hříchu a toužícími se osvědčit jako poslušné ovečky. Na druhé straně krámek je místo, jež neodolatelně přitahuje mlsné jazýčky. Hravý a možná i trochu uličnický příběh je literárním požitkem pro všechny smysly.

Autorka bude své knihy podepisovat 18. 5. v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském náměstí od 17 hodin.

Vydává Knižní klub, 169 Kč

Tereza Brdečková: Učitel dějepisu

Nový román Terezy Brdečkové je zpovědí současného mladého muže, středoškolského učitele dějepisu. Jako student se Aron stal zároveň aktérem i obětí sametové revoluce a teď zápasí s vlastní temnou minulostí,  s nejasným pojetím dějin i s tím, že "slova jsou jako prošlé prášky a už na nikoho nepůsobí". Jednou v létě se rozhodne opustit školu, Prahu, přítelkyni i psychiatra.  Připravuje se na cestu do Ameriky. Chce navštívit otce, jehož viděl jen jednou v životě  za podivných okolností. Ale především chce pochopit význam tajemného hesla SIKA, které ho pronásleduje od dětství...

Vydává nakladatelství Argo, 169 Kč

Hanns Zischler: S Kafkou do kina

Monografie věnovaná nejen vztahu Franze Kafky k filmu, ale počátkům kinematografie vůbec, připomíná zapomenuté snímky, o nichž se Kafka dovídal od sestry Ottly nebo z programů biografů, které podle svých slov se zápalem sledoval. Vybrané pasáže v Kafkově korespondenci a v denících i zápiscích z cest týkající se filmu do značné míry odkrývají jeho vnitřní rozpoložení a zasahují i vztah k Felici Bauerové. Kniha získala několik mezinárodních ocenění.

Vydává Prostor, 249 Kč

Walter-Jörg Langbein: Největší záhady posledních 2500 let

Množství nevyřešených případů a tajemných událostí z období posledních 2500 let. Nevysvětlitelné skutečnosti stojí za pozornost a ovlivňují dějiny lidstva. Mnoho záhad se dodnes nepodařilo rozluštit nebo vysvětlit. Walter-Jörg Langbein patří mezi známé autory tohoto druhu literatury.

Vydává nakladatelství NS Svoboda

Jaroslav Dušek: Nenucený výsek - Rozhovory

Herec, režisér, moderátor a protagonista divadelního souboru Vizita hovoří o svém divadle, o improvizacích, o vizích, o smrti. Knihu doplňuje unikátní CD s ukázkami hudebních improvizací divadla Vizita.

Vydává nakladatelství Kalich, 289 Kč

Richard Overy: Výslechy

Nacistická elita v rukou Spojenců v roce 1956.

Víte, že v diskusích Spojenců před koncem II. světové války Churchill navrhoval, aby vojenská jednotka, která takového zločince dopadne, ho do několika hodin bez soudu zastřelila, zatímco Stalin trval na "řádném procesu"? Takové a další překvapivé informace se dozvíme z knihy, obsahující komentované záznamy z některých výslechů nejvýznamnějších norimberských vězňů, ještě než stanuli před mezinárodním vojenským tribunálem.
Vydává BBart, 490 Kč

Friedrich A. Hayek: Cesta do otroctví

Cesta do otroctví je nejznámější a dnes již klasickou knihou Friedricha Augusta Hayeka, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který je právem považován za jednoho z největších myslitelů našeho století. Vznikla během druhé světové války v Anglii pro široké publikum a autor ji věnoval "socialistům všech stran". Snažil se v ní svobodný západní svět varovat před  snahami socialistů uvědoměle řídit společnost a zavést centrální řízení veškeré ekonomické činnosti. Kategoricky odmítl názor, že je možné spojit centrální plánování s lidskou svobodou, a přesvědčivě obhájil svobodný trh proti plánování, individualismus proti kolektivismu a spontánní evoluci lidské společnosti proti racionalistickému konstruktivismu prosazovanému vyvolenou elitou.

Vydává nakladatelství Barrister Principál, 245 Kč

Zygmunt Bauman: Modernita a holocaust

Touto knihou se její autor stal světově uznávaným sociologem a autoritou v oblasti analýzy pozdně moderní doby. Ačkoliv Bauman chápe holocaust jako "židovskou tragédii", zdůrazňuje její  rysy, jež ji odlišují od ostatních genocid, nejen z 20. století.

Vydává sociologické nakladatelství SLON,  295 Kč      

Jana Arcimovičová : Čínská medicína pod pokličkou

Potraviny mohou léčit. Při správné znalosti jejich vlastností se může kuchyně stát alchymistickou dílnou, kde elixírem nesmrtelnosti budou jídla sestavená tak, aby podporovala zdraví a umožňovala dosáhnout vysokého věku. Léčba tradiční čínskou medicínou je vysoce účinná a mnohem levnější než léčba západní.  Pokud je onemocnění podchyceno hned na začátku, může být vyléčeno dokonce velmi rychle. A navíc: při správné prevenci by člověk neměl onemocnět vůbec! Jídelníček, který pro vás autorka knihy sestavila, by měl být jedním z prostředků, který by nás měl před nemocemi chránit.
Vydává nakladatelství Beta - Dobrovský Ševčík, 169 Kč

 www.portalknihy.cz