Karel Teige: Svět, který se směje

Reprint nesehnatelného vydání první části knihy O humoru, clownech a dadistech. Dodnes, byť už s lehounkou pavučinou antikvárního půvabu, je to manifest proti nudě, vyznání životního postoje, jemuž bylo by záhodno občas některé dnešní či příští škarohlídy vyučovati už ve školách, neboť Humor je reakce životního elanu proti zhoubě, nezdaru, nicotě. A také: ...ironie, toť: dívat se, soudit, usmívati se. Druhá část Svět, který voní vyjde ještě letos na podzim.
Akropolis

Milada Součková: Krátká povídka

Co píšu! Črta, skica, náčrtek? Ne, je to příběh, i když experimentální... začíná jedna z povídek tohoto devátého svazku z postupně vycházejícího třináctidílného kritického vydání díla výrazné spisovatelky (1899-1983) z okruhu české intelektuální literatury, autorky různých typů experimentální prózy, poezie i dramatu, kterou oficiální poválečná komunistická propaganda zcela vymazala z české literární paměti.

Hlavní část tohoto souboru vznikla ke konci jejího života v USA, kam po válce emigrovala. Obrací se však k českému prostředí, k českým - nejen literárním - kořenům, až kamsi ke Kafkovi, Šaldovi, Arne Novákovi ad., jež cituje, na něž navazuje a jejichž tvorbu zasazuje do světového kontextu. Ráda odkazuje k různým mýtům, kulturním archetypům, pohrává si s mnoha styly a přístupy. Vesměs se jedná o různě komentované příběhy, někdy o úvahy, a dostává se dokonce až k literárněvědným analýzám. Soubor je doplněn o oddíl Americké povídky, jenž vznikl v letech 1946-1947, a také o povídky starší, které vyšly v Paříži roku 1939 a oceňovali je mj. i William Saroyan a Henry Miller (ten v Kolosu z Marussi vytvořil parafrázi jedné z nich).
Prostor

Frédérick Tristan: Hrdinné útrapy Baltazara Kobera

"Co je to?" ptal se Baltazar. "Obraz doby," odpověděl kolportér. "Dříve svatí bývali mučedníky a dnes sami podřezávají krky. Dřív vládli králové lidu a dnes vládnou králům šelmy a lidu pouštějí žilou jako jehňatům. Svět se podobá člověku, co tady vidíš - s hlavou dolů a nohama nahoru. Všem je to jedno." Baltazar se zeptal logicky jako vždy: "Jak by se to dalo zařídit, aby stál správně?" "Ty dobráčku...," řekla matka, pohladila ho po vlasech a k chlapcově překvapení začala mluvit o něčem jiném.

Jsme na přelomu 16. a 17. století v Německu a snaha postavit viselce (Le pendu, 12. taroková karta) na nohy je stejná, jako byla předtím v Čechách za husitů nebo jako bude na globalizované Zemi na počátku 21. století. Čelný představitel literárního směru nová fikce, nová fantastika (La nouvelle fiction), který mj. získal v r. 1983 prestižní Goncourtovu cenu, nám ve svém románu, který byl zfilmován (1988) polským režisérem W. J. Hasem, nabízí "klasickou" cestu za Pravdou, přes překážky všech těch jednoduchých, parciálních, omezených pravd. Po experimentu "nového románu" se zase vracíme k "obyčejnému" vyprávění.
Přeložil Oldřich Kalfiřt, DharmaGaia/Dauphin