Field sám mnoho scénářů nenapsal, jeho knihy přeložené do desítek jazyků však formovaly několik generací filmařů. První Fieldova kniha věnovaná psaní scénářů vyšla v roce 1979, pak jich následovalo ještě sedm. Jedno z jeho stěžejních děl - Jak napsat dobrý scénář - vyšlo v roce 2007 i česky.

Field bývá popisován vznosnými přídomky jako „guru všech scenáristů” či autor „scenáristické bible”. Podle odborných periodik jako první formuloval zásady psaní scénářů, které se dodržují dodnes: jde například o takzvanou tříaktovou strukturu, která přesně popisuje načasování jednotlivých momentů děje.

Sám Field se psaní scénářů příliš nevěnoval, působil ale jako klíčový poradce pro několik velkých hollywoodských studií a vyučoval scenáristické hvězdy jako například Johna Singletona či Kevina Williamsona.