Materiál, který ve čtvrtek představil evropský komisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia, ale například možnosti podpory rozšiřuje na všechny fáze tvorby filmu – od vzniku scénáře třeba až po modernizaci kinosálů.

Posílena je také podpora koprodukce: film vyráběný přes hranici může získat podporu až do výše 60 procent produkčních nákladů.