"Památková ochrana osmdesát let starých ocelových konstrukcí podle nás postrádá jakékoliv opodstatnění," uvedl v tiskovém prohlášení ředitel úseku správy majetku Českých radiokomunikací Stanislav Bláha, který jinak zařazení objektu mezi památky vítá. Údržba těchto nepotřebných stožárů je podle něj finančně velmi nákladná a soukromá společnost si nemůže dovolit platit ji ze svého zisku. "Budeme žádat po státu, aby nám tyto náklady uhradil," uvedl Bláha a dodal: "Zanedlouho bychom mohli památkově chránit třeba osmdesát let staré lešení."

K vysílání se objekt od přelomu tisíciletí nepoužívá. Radiokomunikace proto požádaly v roce  2003 o demoliční výměr na 150 metrové ocelové stožáry. Stavební úřad v Poděbradech jim nevyhověl. Městský úřad v Poděbradech pak podal návrh na zařazení celého objektu včetně stožárů na seznam státem chráněných kulturních památek, čemuž 3. května ministerstvo kultury vyhovělo.

Budova bývalé radiostanice, vstupní brána a dva stožáry pro přenos krátkých rádiových vln byly postaveny v roce 1924 podle návrhu architekta Božimíra Kozáka. Radiokomunikace je koncem 90. let zrekonstruovaly a využívají je jako školící zařízení a pro reprezentační akce firmy a pronajímají je poděbradskému golfovému klubu.