Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometru o spotřebě kultury a zapojování se do kulturních aktivit v zemích Evropské unie (EU). Průzkumu, který byl zveřejněn jen pár dní předtím, než bude přijat nový program EU zaměřený na podporu kultury, se zúčastnilo 27 tisíc obyvatel EU.

Méně času a peněz

Základní otázkou bylo, zda je Evropa stále kulturním kontinentem, jak ukázal obdobný průzkum provedený před propuknutím první vlny globální krize. I tehdy osm z deseti oslovených uvedlo, že nejčastěji vyhledávají kulturu v televizi nebo rozhlase – ale respondenti více četli, chodili na koncerty, do muzeí nebo knihoven.

Vlády musí znovu promyslet, jak stimulovat podporu kultury a využít jejího potenciálu Androulla Vassiliouová, eurokomisařka

„Kultura je zdrojem osobního uspokojení, tvořivosti a radosti. Tento průzkum ukazuje, že vlády musí znovu promyslet, jak stimulovat podporu kultury a využít jejího potenciálu jako motoru pro růst a zaměstnanost,“ shrnula evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliouová.

I když jsou rozdíly mezi členskými státy značné, z nových údajů vyplývá, že kromě návštěv kina zasáhl pokles zájmu všechny kulturní aktivity. Jako hlavní důvody lidé zmiňovali nedostatek času a peněz, nezájem a malý výběr. Přibývá těch, jež kultura nezajímá vůbec. Například přes polovinu českých respondentů uvedlo, že se nevěnují žádnému kulturnímu vyžití.

Nejlepší Skandinávie

Nejlepší hodnocení získaly severské země. Vedou Dánsko, Švédsko (tam je vůbec nejvíc čtenářů a také návštěvníků opery), Finsko a Nizozemsko. Na opačném konci žebříčku skončily Bulharsko, Malta, Řecko a Maďarsko. Situace v posledně jmenovaných státech zjevně nejvíc souvisí i s hospodářskou krizí, neboť řada dotazovaných sdělila, že kultura je pro ně prostě příliš drahá.

Češi nejčastěji spojují nedostatek peněz se snížením svého zájmu o návštěvy historických památek. Portugalci zase nečtou pro malý zájem a Rumuni žehrají, že mají při výběru koncertu, výstavy nebo divadelní inscenace omezené možnosti.

Nejméně populární je mezi Evropany obecně sledování opery, baletu nebo tance. Bez zajímavosti není, že mezi kulturně aktivními vrstvami se muži ve volném čase víc věnují hře na hudební nástroje, ženy zase zpěvu.

Češi mezi velkými stahovači filmů

Do životního stylu samozřejmě výrazně zasahuje internet, který pro kulturní či kulturně informativní účely využívá více než polovina Evropanů, přičemž téměř třetina alespoň jednou týdně. Nejčastěji on-line čtou novinové články, následuje vyhledávání informací, třetí je poslech hudby. Češi se spolu se Švédy, Rakušany a Bulhary pasovali mezi největší stahovače filmů a hudby.

I letošní průzkum ukázal, že se kultuře věnují víc hlavně vzdělanější a zaměstnaní lidé s vyšším sociálním postavením, kteří nemají finanční potíže. Vysokou kulturní aktivitu rovněž vykázala skupina mladých Evropanů ve věku 15 až 24 let.