Film o muži, který byl tak blízko důležitých osobností – to působí lákavě. Jenže na rozdíl od života prezidentů je ten komorníkův vlastně velmi jednotvárný, jeho pracovní náplň (i ve filmu) velmi strnulá, což v podání Foresta Whitakera působí přesvědčivě.

Pozornost filmu režiséra Lee Danielse se nicméně soustředí na něj a jeho čtyřčlennou rodinu, v níž nebyli všichni zajedno v tom, jak se má černoch ve většinou mírně řečeno nepřátelské společnosti chovat.

Z filmu Komorník.

Z filmu Komorník

FOTO: EEAP

Hlavní filmová zápletka se tedy neodehrává v Bílém domě, ale v Gainesově rodině. Starší syn nesdílí otcovu spokojenost se současným životem, protože nezažil jako on kruté dětství na polích s bavlnou, a stává se jedním z výrazných bojovníků za práva černochů. Konflikt uvnitř rodiny je tedy ve filmu klíčový, bohužel ne zase tak dramatický, aby sdělil k tématu cosi hlubšího, než je všeobecně známo.

Zásadní momenty amerických dějin v onom dlouhém období sledujeme jen v letmých zastaveních, a vzhledem k tomu, že jde o události jako válka ve Vietnamu či zavraždění M. L. Kinga, je vlastně celý děj velmi předvídatelný. Současně probíhá na plátně i charakteristika jednotlivých prezidentů v podání herců jako Robin Williams (Eisenhower), John Cusack (Nixon), Liev Schreiber (Johnson), Alan Rickman (Reagan).

A jsou to především výkony již zmíněných i dalších, včetně černošských herců, co vytahuje jinak značně rozvleklý film mírně nad průměr.

Celkové hodnocení 60 %