"Výrazově bohatý animovaný film evokuje formou koláže atmosféru 30. let 20. století," řekl o snímku šéf poroty Angličan Ross MacGibbon.

Dále byly uděleny čtyři České křišťály. Získaly je francouzský záznam Verdiho opery La Traviata (kategorie živých záznamů), kanadská taneční Amelie (kategorie přepracovaných programů) a Liška Bystrouška britské BBC (animovaná verze Janáčkovy opery v kategorii hudebních programů pro televizi). Čtvrtý dostal v kategorii dokumentů nizozemský snímek o americkém skladateli Elliot Carter: Labyrint paměti, který ocenila i studentská porota.

"Nejtěžší rozhodování jsme měli mezi hudebními dokumenty. Jejich počet 60 tvoří polovinu veškerých programů a zřejmě se festival bude muset zamyslet, co s takovým množstvím počít a zda-li jedna cena je dostatečná," vysvětlil MacGibbon.

Čestná uznání obdržely programy z Rakouska (Imagine o slavné Lennonově písni) a dva z Německa (Furtwänglerova láska a Svěcení jara).