ČT na dotaz Novinek neuvedla, kterých politiků nebo reportáží se stížnost týká, protože text údajně oficiálně neobdržela.

O stížnosti se podle deníku Právo šuškalo asi měsíc jak mezi zaměstnanci veřejnoprávní televize, tak i mezi novináři. Mluvilo se zejména o tom, že šlo o reportáže týkající se prezidenta Miloše Zemana.

„Dnes jsem měl možnost nahlédnout do anonymní stížnosti adresované Radě ČT, která obsahuje dílčí výhrady k práci redakce zpravodajství. O tom, že někteří ze sedmi set zaměstnanců ČT24 mají výtky k určitým reportážím, jsem věděl již od své schůzky s moderátorkou Danielou Drtinovou... Teprve dnes jsem mohl zhlédnout text, pod kterým byli podepsáni pouze dva z deklarovaných třiadvaceti zaměstnanců České televize, Daniela Drtinová a člen vedení televizních odborů Adam Komers,“ uvedl ve čtvrtek generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Jejich výhrady, byť na první pohled zcela vytržené z kontextu, nicméně beru vážně. Požádal jsem proto o vyjádření ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala a rozhodl jsem se, že k posouzení těchto dílčích výhrad přizvu nezávislého a důvěryhodného auditora. Zároveň předpokládám, že celé vyjádření vedení zpravodajství k popsaným výhradám nechám posoudit Etickým panelem ČT předtím, než ho budu prezentovat Radě ČT,” dodal.

Daniela drtinová

Daniela Drtinová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Veškeré analýzy vyváženosti a objektivity našeho zpravodajství, které máme k dispozici, jednoznačně deklarují, že v tomto směru nedochází ze strany České televize k žádným zásadním pochybením,“ řekl ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal.

Překvapilo ho, že někteří editoři, kteří jsou údajně součástí anonymní skupiny podporující podnět Radě ČT, nyní zveřejňují své výtky i k rok starým reportážím.

„Za zpravodajství na ČT24 totiž sami nesou velký díl zodpovědnosti, spolurozhodují o vysílání a vždy jsem předpokládal, že za svou prací i za jejími výsledky stojí. Za zarážející považuji rovněž to, že člen vedení redakce zpravodajství Adam Komers, který měl každý den možnost vyjadřovat své připomínky a výhrady, se nyní účelově staví do role stěžovatele. Navíc ve výhradách, které jsem si mohl přečíst, dominovaly pouze výtky směrem k jedinému politickému subjektu, což je pro mě v objemu reportáží, které každý den vyrobíme, a v počtu politických i nepolitických subjektů, kterým se průběžně věnujeme, rovněž znejisťující,” tvrdí Šámal.