Za 13 let své existence se ve Stacionáři pro děti s kombinovaným postižením vystřídala již pěkná řádka dětí, jejichž vnímání světa se od toho našeho "normálního" liší ve věcech pro nás zdánlivě triviálních. Avšak pro malé autisty to znamená velké ztížení sociální komunikace. Často nerozumí tomu, co prožívají a jejich zájem o neobvyklé předměty i opakované pohyby mohou lidi zvenku ne-li šokovat, tedy aspoň překvapit.

Producent Benefičního festivalu Filip Budák ve Stacionáři pracuje a podle svých slov je za tuto práci vděčný. "Většina z nás pokládá starosti své a svých blízkých za zásadní události, které určují naše další jednání, v porovnání s dětmi postiženými autismem však máme nesporně více výhod, jak se s problémy vyrovnat. Socializace u nich probíhá mnohem pomaleji a komplikovaněji, v některých případech ji dokonce nelze ani zdárně ukončit a vyslat mladého člověka po samostatné cestě životem", vysvětluje rozdíl mezi nimi a běžnou populací. Individuální přístup k dětem je proto ve Stacionáři nezbytný. 

Onoho sobotního odpoledne se návštěvníci festivalu mohou s těmito dětmi setkat nejen prostřednictvím vystavených fotografií a jejich kreseb. Své dramatické umění předvedou malí autisté v divadelním klání spolu s dalšími uměleckými spolky, jako je Laurychovo studio, Divadlo pod psa, Divadelní buldozer OJ, PT Divadlo se svou pohádkovou parodií či Divadélko popového oddělení Pražské konzervatoře.

Hudebně se o příjemnou atmosféru postarají Duo Kakulli, Danny Langoska, Zuzana Dumková a další. Svou účast přislíbila i Anna K. a člen slavné skupiny Plastic People of the Universe Pepa Janíček. Chybět nebude ani benefiční aukce, jejíž výtěžek půjde ve prospěch dětí ze Stacionáře. 

Benefiční divadelní festival, 15. května 2004 od 15:00

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením

Koněvova 24, Praha 3