Programová nabídka letošního ročníku se ale neomezuje pouze na genetiku. Dotýká se i velmi blízkých témat: vody a dalších přírodních zdrojů, hmyzích i lidských států, životního prostředí, ale také kávy, brambor, piva, masa a v neposlední řadě také peněz. Akce nabízí bezmála 74 hodin filmů, vzdělávacích pořadů či animací s vědeckou tematikou.

V mnoha případech unikátní dokumenty nabízejí příběhy o hledání a nacházení, o rozkrývání a pochopení přírodních procesů, o respektu, o fungujících systémech, ale přinášejí také zásadní varování a představují okamžiky zásadních selhání.

Slavnostní vyhlášení festivalových cen proběhne ve středu 16. října v Klubu C v areálu ČZU v Praze-Suchdole. Akce potrvá do 18. října.

„Je smutná pravda,“ konstatoval rektor ČZU prof. Jiří Balík, „že celospolečenská diskuse o těchto komplikovaných tématech často sklouzává k opakování povrchních polopravd. Jsem přesvědčen, že právě tady hraje Life Sciences Film Festival klíčovou úlohu. Filmový dokument dokáže přitažlivě a s emotivním nábojem představit vědu, která často zůstává skryta za dveřmi laboratoří. Univerzitní půda je zároveň přirozeným prostředím pro fundovanou a kritickou diskusi.“