Koncert Sovětská avantgarda 20. let s podtitulem Úsvit sovětské kultury potvrdí, že před nástupem stalinistického teroru vznikala v Sovětském svazu zajímavá hudební a progresivní díla. „Máme poněkud zkreslené představy o počátcích komunistického umění, neboť nám je zastínil pozdější socialistický realismus a hudba ve službách dělnické třídy. Ale v Sovětském svazu se ve dvacátých letech děly věci umělecky i společensky rozmanité, hudba dosahovala plného rozkvětu. Počátkům komunismu byl velice blízký futurismus s myšlenkou na totální pokrok a s ním spojenou krásou strojů,” uvedl dramaturg a moderátor večera Petr Kofroň.

Alexandr Mosolov se nechal inspirovat komunistickým futurismem, ve skladbách Nikolaje Roslavce je patrné průkopnictví dodekafonie a hudba Athura Vincenta Lourié je originální směsicí futurismu a dekadence a je ovlivněna tvorbou skladatele Alexandra Nikolajeviče Skrjabina.