Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou požádal o čtyři středověké obrazy, které jsou částí takzvaného Puchnerova oltáře

NG prověřuje, zda podle dokumentů byl naplněn zákon, a věří, že se s případnými novými majiteli dohodne na tom, aby obrazy změnily vlastníka formálně, nicméně aby byly dále vystavovány v galerii jako dlouhodobá zápůjčka.

V tomto smyslu se již dříve vyjádřili cisterciáci – chtěli žádostí dosáhnout toho, aby stát uznal, že oltář patří jim. Také augustiniáni už dříve řekli, že by obrazy Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustin ponechali v expozici Národní galerie.

Galerie získala obraz malíře Škréty (na snímku ředitel galerie Vít Vlnas a kurátorka výstavy Marcela Vondráčková).

Galerie nově získala obraz malíře Škréty (na snímku ředitel galerie Vít Vlnas a kurátorka výstavy Marcela Vondráčková).

FOTO: Petr Horník, Právo

Žádosti o zmíněné obrazy NG eviduje od května. V srpnu k nim přibyla ještě žádost Českomoravské provincie hospitálského řádu sv. Jana z Boha – milosrdných bratří o čtyři obrazy, v říjnu Benediktinské opatství Emauzy zažádalo o deset obrazů. Lhůta pro podání žádostí je do konce tohoto roku. Podle zákona mohou být vydány movité věci, které funkčně souvisely nebo souvisejí s nemovitostmi, které oprávněné osoby již vlastní, nebo které se podle zákona také vydávají.