Zmíněný olej „věrně odpovídá známé skice, která visí v Louvru”, napsal magazín Sette, který vychází jako příloha italského deníku Corriere della Sera. O malbě panovalo přesvědčení, že se buď v minulosti ztratila, nebo že nebyla podle zmíněné předlohy nikdy vytvořena.

Autentičnost obrazu o rozměrech 61 krát 46,5 centimetru byla prý spolehlivě prokázána radiouhlíkovou metodou. „Je to senzační objev, ačkoli stále ještě nebyl definitivně potvrzen,” dodal týdeník.

Zobrazená markýza Isabella d'Este byla patronkou umění. Týdeník Sette citoval světového experta na díla Leonarda da Vinciho (1452–1519) Carla Pedrettiho, který uvedl, že „okamžitě poznal da Vinciho rukopis, zvlášť pak v ženině obličeji”. Do současné doby je da Vincimu spolehlivě připisováno pouze asi 15 uměleckých děl, včetně nejspíš nejslavnějšího obrazu světa Mony Lisy.