Koncertem vstoupí PKF – Prague Philharmonia pod novým jménem do jubilejní 20. sezóny.

Trojici autorů si Prague Philharmonia vybrala kvůli tomu, že jde o tři skladatele spjaté s českou a moravskou kulturou, kteří přitom mají velmi odlišný rukopis, takže večer bude kontrastní.

Úvod bude náležet Mahlerovým Písním potulného tovaryše, které patří do kmenového repertoáru souboru. Sólistou bude Nor Audun Iversen. V druhé části večera zazní Polní mše Bohuslava Martinů, ve které těleso a pěvce podpoří Pražský filharmonický sbor. Koncert zakončí Symfonie charakteristické pro mír s Republikou francouzskou c moll Pavla Vranického.